Hebben wij ook een match?

Corporaties hebben meer dan ooit onderwerpen zoals efficiency, kostenbesparing, transparantie en klanttevredenheid op hun agenda staan. Vanuit die verantwoordelijkheid worden veel processen tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Woonruimteverdeling en alle processen die daar mee samenhangen zijn een mooi voorbeeld van een terrein waar gescoord kan worden. Woonmatch levert aan het realiseren van deze corporatiedoelen op alle punten een aantoonbare bijdrage!

Neem contact op

Sleutel tot succes?

Zeker in tijden waarin effectieve oplossingen nodig zijn om ‘de markt in beweging te krijgen’, biedt Woonmatch alle ruimte voor maatwerk in toewijzing, volledig afgestemd op uw situatie, ook binnen een bestaand samenwerkingsverband. Daar halen de corporaties die Woonmatch nu al inzetten aantoonbaar goede resultaten mee!

Neem contact op