Overstappen

De overstap naar Woonmatch is wat ons betreft snel te realiseren. We hebben succesvolle ervaringen met het begeleiden van overstappen vanuit de andere grote woonruimteverdeelsystemen. Woonmatch kan aansluiten op en samenwerken met alle mogelijke IT-structuren. Door dynamische koppelingen of gestructureerde import- en exportfuncties kunnen gegevens van woningen en woningzoekenden uitgewisseld worden met (primaire) systemen.

De overstap is ook een mooi moment om kennis te maken met onze procesmatige aanpak waarbij we alle processen die een rol spelen bij woonruimteverdeling in uw organisatie o.a. aan de hand van BPM (Business Process Modelling) in kaart brengen en kritisch beoordelen. Om die processen daarna snel, efficiƫnt en tegen lage kosten te automatiseren en in te passen in uw Woonmatch.